Bénédictines de Sainte Bathilde

10, tháng 10 : Ngày bầu cử

samedi 14 octobre 2017

đan viện lúc hoàng hôn Xem các hình ảnh nghi thức nhận chức : Mẹ M. Madeleine Caseau, Chủ Tịch Hội Dòng

Thư luân lưu :

Chronique 4 du Chapitre Gal {PDF}

- Thánh lễ trọng thể do Đức Giám Mục Thierry Jordan chủ sự
- Buổi chiều thư giãn, thăm viếng các soeurs Xitô dòng Val d’Igny

Hình ảnh sau đây diễn ra trong ngày.

retour à l’article principal

 
© 2020 - Congrégation Sainte-Bathilde | Contact par email |  Mentions légales