Bénédictines de Sainte Bathilde

Chương trình Tổng Tu Nghị

dimanche 15 octobre 2017

đan viện lúc hoàng hôn Từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10 năm 2017 Đan viện St-Thierry sẽ đón tiếp Tổng Tu nghị của Hội dòng các bạn có thể theo dõi tin tức theo địa chỉ sau lien

Mỗi cộng đoàn sẽ có đại diện là bề trên và một hoặc hai đại biểu.

Thứ ba, 26 tháng 9

Mère Marie-Madeleine Caseau, khai mạc Tổng Tu nghị, thánh lễ lúc 12h do Cha Marc Helfer (Strasbourg) chủ sự

Thứ ba, 10 tháng 10

Thánh lễ tạ ơn sau việc bầu cử Chủ tịch Hội dòng, do Đức Cha Jordan chủ sự.

Thứ 4, 11 tháng 10

Khai mạc Năm Thánh 50 năm hiện diện của cộng đoàn St-Thierry, Thánh lễ do Đan phụ Guillermo (Đan phụ Chủ tịch Hội dòng Subiaco).

Thứ tư, 18 tháng 10

Kết thúc Tổng Tu nghị, thánh lễ do Đức Cha Feillet chủ sự.

Madagascar

Vietnam

Bénin

France

Nhờ lời cầu nguyện của quý thân hữu xa gần, và tham dự các nghi lễ !

Các bạn có thể theo dõi tin tức trên trang mạng sau lien

 
© 2021 - Congrégation Sainte-Bathilde | Contact par email |  Mentions légales