Bénédictines de Sainte Bathilde

Tổng Tu Nghị 2017

jeudi 5 octobre 2017

đan viện lúc hoàng hôn Thứ ba, 26 9. 2017, Tổng Tu Nghi khai mạc, một biến cố lớn của Hội Dòng Nữ Biển Đức diễn ra 7 năm một lần.
Chúng tôi tín thác vào lời cầu nguyện của bạn hữu xa gần và hiệp thông với chúng tôi qua những ân sủng này :

 
© 2020 - Congrégation Sainte-Bathilde | Contact par email |  Mentions légales