Participer

Phụng Vụ: Litugie

Nous prions 7 fois par jour à l’Eglise du monastère

Chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày 7 lần t tại nhà thờ của Đan Viện

4 h 15 : Laudes Kinh sáng
5 h 30 : Eucharistie Thánh lễ
(Dimanche chúa nhật : 6 h 00)
11 h 00 : Sexte Kinh giờ 6
13 h 45 : None Kinh giờ 9
16 h 30 : Vêpres Kinh chiều
19 h 15 : complies Kinh kết
Puis  tiếp theo 
Office des Lectures Kinh sách

Lectio Divina: Đọc sách thiêng liêng

Solitude: Cô tịch

Louange: Ca tụng Chúa